Prevádzkovateľ: Prestige fashion s.r.o.,
Máj. povst. česk. ľudu 2174/38, 
97703 Brezno